пребарување
   
 

Важно известување за работа на стручната служба на ЛКРСМ

02.04.2021

Ве известуваме дека Стручната служба на Лекарската комора на Република Северна Македонија поради појава од позитивни лица на ковид-19, нема да работи од 05 - 16.04.2021 година. 

Замолуваме Вашите барања за издавање, обновување и продолжување на лиценца за работа и сертификатите да ги испраќате електронски на мејловите на Комората:

registar@lkm.org.mk
arhiva@lkm.org.mk
lkm@lkm.org.mk

При праќањето на документите на е-маил во полето ПРЕДМЕТ (subject) задолжително да наведете:
ВИД НА БАРАЊЕ, ИМЕ И ПРЕЗИМЕ И БРОЈ НА ЛИЦЕНЦА НА ИСПРАЌАЧОТ 

Сите видови на барања, како и потребните документи се објавени на веб страната www.lkm.org.mk, а можете да ги симнете на следниот линк http://lkm.org.mk/mk/zapis.asp?ID=283

Со почит,
ЛКРСМ
акредитирани стручни активностиАкредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Поволности за лекари
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066

facebook.com/lkm.org.mk
developed by Медиум 3