пребарување
   
 

МААР: Препораки за анти-ковид-19 вакцинација на пациенти со автоимуни и инфламаторни ревматски болести

26.03.2021


Македонската ревматолошка асоцијација (МААР) изготви документ-упатство на МААР: “Препораки за анти-ковид-19 вакцинација на пациенти со автоимуни и инфламаторни ревматски болести”. Упатството е наменето за матичните доктори, специјалистите по интерна медицина и за ревматолозите во Република Северна Македонија.

„Македонската ревматолошка асоцијација воочуваjќи ја потребата за детално и посеопфатно информирање на докторите и граѓаните околу спроведувањето на вакцинацијата со анти-ковид-19 вакцини, на 24.02.2021 година организираше симпозиум на тема: “Имунизација на пациенти со автоимуни и инфламаторни ревматолошки заболувања”. После дискусија на учесниците на симпозиумот и ревизија на презентираните информации од страна на професори по интерна медицина на Медицински факултет Скопје и на супспецијалистите - ревматолози, сите вработени на Клиника за ревматологија - Скопје, произлезе документ-упатство на МААР: “Препораки за анти-ковид-19 вакцинација на пациенти со автоимуни и инфламаторни ревматски болести”, изјави м-р. сци. мед. д-р Мимоза Николовска Котевска, претседател на МААР.

Во интерес на пациентите со автоимуни и инфламаторни ревматски заболувања, Лекарската комора на својата веб страница го објавува Упатството на МААР со што тоа станува достапно на што повеќе заинтересирани доктори и пациенти. Упатството ќе биде објавено и на новата официјална веб-страница за вакцинација против ковид-19 на Министерството за здравство.

„Македонската ревматолошка асоцијација и понатаму будно ќе ги следи сите нови информации коишто произлегуваат од масовната вакцинација со анти-ковид-19 вакцина во светот и кај нас и се обврзува да врши периодични измени, доколку се наложи согласно нови сознанија“, изјави м-р. сци. мед. д-р Николовска Котевска.

Преземете: Препораки за анти-ковид-19 вакцинација на пациенти со автоимуни и инфламаторни ревматски болести

акредитирани стручни активностиАкредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Поволности за лекари
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066

facebook.com/lkm.org.mk
developed by Медиум 3