пребарување
   
 

Покана за онлајн дискусија: "Црнодробни манифестации на Ковид-19"

17.02.2021
"Црнодробни манифестации на Ковид-19"е темата на следната онлајн дискусија која ќе се оддржи во петок, на 19.02.2021 год. со почеток во 12 часот, преку платформата Zoom. Во дискусијата активно ќе биде вклучена и д-р Бети Тодоровска од Клиниката за гастроентерохепатологија.

До сите матични доктори, како и до сите интернисти и гастроентерохепатолози испратена е покана по електронска пошта со линк и лозинка за пристап до средбата на Zoom.

Доколку не сте добиле покана може да испратите порака на lkm@lkm.org.mk, по што веднаш ќе ви го испратиме линкот и лозинката за пристап.

По завршување на настанот снимката ќе биде поставена на Порталот за лекари и ќе биде достапна за сите лекари без оглед на специјалноста
акредитирани стручни активностиАкредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Поволности за лекари
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066

facebook.com/lkm.org.mk
developed by Медиум 3