пребарување
   
 

Европски манифест за поттикнување на здравствените работници да се вакцинираат против Ковид-19

11.02.2021

Коалицијата за вакцинација на европските здравствени работници објави Манифест со кој ги повикува сите здравствени професионалци да се вакцинираат против Ковид-19.

Лекарската комора на РСМ, како член на еден од лидерите на оваа коалиција - Постојаниот комитет на европски лекари (CPME) - го промовира овој Манифест и ги повикува сите здравствени работници да ги афирмираат неговите клучни поенти.

Манифестот потенцира три клучни причини зошто секој здравствен професионалец веднаш штом добие можност треба да се вакцинира против Ковид-19 и ја апострофира неговата значајна улога во промоција на вакцинирањето помеѓу општата популација:

1.Се штитите од болеста и од можни сериозни живото-загрозувачки компликации

2.Вакцините против Ковид19 се безбедни и ефикасни

3. Помагате за зачувување на капацитетите на здравствениот систем

Коалицијата за вакцинација е формирана во 2019 година од Европската комисија и ги поврзува сите европски асоцијации на здравствени професионалци и релеватни студентски организации. Коалицијата за вакцинација ја водат Постојаниот комитет на европски лекари (CPME), Европската федерација на медицински техничари (EFN) и Фармацевтската група на Европската Унија (PGEU) и има главна цел да обезбеди точни информации за вакцинирањето во јавноста, побивање на митовите и размена на искуства за најдобрата пракса за вакцинирање.

Манифест – македонски јазик

Манифест – англиски јазик

Појаснување за пристап кон "порталот за лекари"
 1. ДОКТОРИ КОИ ПОСЕДУВААТ ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА -
  Сите доктори кои поседуваат Лиценца за работа, односно веќе се впишани во Регистарот на доктори, НЕ ТРЕБА ДА СЕ РЕГИСТРИРААТ кога пристапуваат во Порталот за лекари (portal.lkm.org.mk), туку да се ЛОГИРААТ, при што за:
  • КОРИСНИЧКО ИМЕ ја внесувате Вашата меил адреса. Доколку сте заборавиле со која меил адреса сте веќе регистрирани во системот или истата повеќе не е функционална, Ве молиме во текот на работното време да се јавите на 02 3124066, локал 105, за да се направи корекција.
  • ЛОЗИНКА ги внесувате последните 6 (шест) цифри од Вашиот матичен број.

  Потоа кликате на "Логирај се" со што пристапувате кон Вашето досие и дококу има потреба може да побарате ажурирање на Вашите податоци.

 2. ДОКТОРИ КОИ ПОЛОЖИЛЕ СТРУЧЕН ИСПИТ, НО НЕ СЕ ЗАПИШАНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ДОКТОРИ НА РСМ
 3. Сите доктори кои положиле стручен испит, но не се запишани во Регистарот на доктори, односно немаат изготвена Лиценца за работа, потребно е:

  • Да СЕ РЕГИСТРИРААТ на Порталот за лекари.
  • Да пополнат Пријава за упис која треба да ја достават во архивата на Лекарската Комора. Пријавата може да ја преземете и испечатите од следиот линк http://www.lkm.org.mk/mk/zapis.asp?ID=285
акредитирани стручни активности

Седници на Извршен одбор
Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066

facebook.com/lkm.org.mk
developed by Медиум 3