пребарување
   
 

Покана за онлајн дискусија: "Бременост и Ковид19"

01.02.2021 Лекарската комора ги поканува матичните лекари и специјалистите по гинекологија и акушерство на онлајн дискусија на тема "Бременост и КОВИД19", во која активно ќе биде вклучен д-р Горан Кочоски од Клиниката за гинекологија и акушерство. 

Настанот ќе се одржи во петок на 05.02.2021 год. со почеток во 13 часот, преку платформата Zoom. По завршување на настанот снимката ќе биде поставена на Порталот за лекари и достапна за сите лекари без оглед на специјалноста.

До сите матични доктори, како и до сите гинеколози испратена е покана по електронска пошта со линк и лозинка за пристап до средбата на Zoom. 

Доколку не сте добиле покана може да испратите порака на lkm@lkm.org.mk по што веднаш ќе ви го испратиме линкот и лозинката за пристап.
акредитирани стручни активностиАкредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Поволности за лекари
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066

facebook.com/lkm.org.mk
developed by Медиум 3