пребарување
   
 

Лекарската комора стана член на Постојаниот комитет на европски лекари (CPME)

22.11.2020
 
На 21.11.2020 година беше одржано Собрание на Постојаниот комитет на европски лекари (CPME - The Standing Committee of European Doctors) на кое едногласно беше прифатена апликацијата за членство на Лекарската комора на Република Северна Македонија.

Постојаниот комитет на европски лекари (CPME) е организација која ги застапува своите членови пред институциите на ЕУ, обезбедува експертиза на највисоко ниво и во тесна соработка со Европската комисија учествува во креирањето на европски политики за прашања поврзани со здравството и здравствената заштита.

акредитирани стручни активностиАкредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Поволности за лекари
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066

facebook.com/lkm.org.mk
developed by Медиум 3