пребарување
   
 

Лекарската комора домаќин на 27-от Симпозиум на ЗЕВА: Коморите и професионалните асоцијации мора да бидат поактивни во давањето стручни сугестии на владите во борба со ковид-19

27.09.2020
На 26.09.2020 година се оддржа 27-миот Симпозиум на ЗЕВА кој поради пандемијата со Ковид19 беше организиран преку платформата зум, а домаќин беше Лекарската комора на Република Северна Македонија. Тема на состанокот на меѓукоморската средба беше: "Пандемијата со Ковид-19, предизвици и искуства во земјите од ЗЕВА".

Со изнесување на своите национални извештаи за ковид состојбата кај земјите членки на ЗЕВА на Симпозиумот се преставија националите искуства, како и нивните планови и стратегии во врска со ковид инфекцијата.

Во оваа докторска асоцијација се организирани коморите од повеќе од 25 земји на Централна и Источна Европа за да ја поддржуваат, промовираат и прошируваат улогата и работата професионалните коморски асоцијации, да разменуваат искуства и мислење, како и да заземат ставови и да дадат предлози од делокруг на нивното делување, но и во функција на подобрување на здравствениот систем и обезбедување квалитетна и пристапна здравствена заштита за населението.
акредитирани стручни активностиАкредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Поволности за лекари
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066

facebook.com/lkm.org.mk
developed by Медиум 3