пребарување
   
 

Соопштение од Фонд за здравствено осигурување на Република Северна Македонија

03.02.2021

Соопштение од Фонд за здравствено осигурување на Република Северна Македонија за важење на специјалистички извештај, отпусно писмо, конзилијарно мислењa за:

1. Пропишување/издавање на лекови и ортопедски помагала

- Од 01.02.2021 година со важност ќе бидат специјалистичките извештаи/отпусни писма/конзилијарни мислења со датум не постар од 01.12.2019 година. Тоа значи дека осигурениците за да ги остварат горенаведените права ќе биде потребно да ги обноват соодветните специјалистичките извештаи/конзилијарни мислења. За отпусното писмо постаро од 01.12.2019 година ќе биде потребно да се достави соодветен специјалистичките извештај/конзилијарно мислење за остварување на горенаведените права.

- Од 01.03.2021 година со важност ќе бидат специјалистичките извештаи/отпусни писма/конзилијарни мислења не постари од 1 година.

2. За продолжување на боледување:

- Од 01.02.2021 година за продолжување на боледување во важност ќе бидат специјалистичките извештаи/отпусни писма/конзилијарни мислења со датум не постар од 01.09.2020 година

- Од 01.03.2021 година за продолжување на боледување во важност ќе бидат специјалистичките извештаи/отпусни писма/конзилијарни мислења не постари од 01.09.2020 година.

преземи соопштение

акредитирани стручни активностиАкредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Поволности за лекари
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066

facebook.com/lkm.org.mk
developed by Медиум 3