пребарување
   
 

Претседателката на ЛКРСМ заедно со членовите на ИО на ЛКРСМ, во Собранието на РСМ имаа средба со претседателот на собраниската Комисија за здравство

23.10.2020 Претседателката на ЛКРСМ д-р Калина Гривчева - Старделова заедно со членовите на ИО на ЛКРСМ, денес во Собранието на РСМ имаа средба со д-р Арбен Зибери, претседател на собраниската Комисија за здравство, и д-р Соња Михаиловска, пратеник и член на Комисијата за здравство.

Во фокус на средбата беше дискусијата за неопходноста од Законот за докторска дејност и повеќе други отворени приоритетни прашања од здравствениот сектор, меѓу кои: правото на дополнителна работа без ограничување, проблемот со заминување на докторите од јавно во приватно здравство, потребата од усогласување на Законот за здравствена заштита со Кривичниот закон во однос на санкционирање на лицата кои ги напаѓаат здравствените работници на нивното работно место и потребата за промена на законската регулатива во однос на прикрепување на пациентите во ПЗУ.

Во дискусиите можеа да се слушнат различни мислења и ставови за определени теми, но сите присутни сметаа дека само со заедничка интензивна соработка помеѓу Лекарската комора и Комисијата за здравство ќе може да се започне со ургентно решавање на најголем дел од проблемите.
акредитирани стручни активностиАкредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Поволности за лекари
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066

facebook.com/lkm.org.mk
developed by Медиум 3