пребарување
   
 

Претседателката на ЛКРСМ заедно со членовите на ИО на ЛКРСМ, во Собранието на РСМ имаа средба со претседателот на собраниската Комисија за здравство

23.10.2020 Претседателката на ЛКРСМ д-р Калина Гривчева - Старделова заедно со членовите на ИО на ЛКРСМ, денес во Собранието на РСМ имаа средба со д-р Арбен Зибери, претседател на собраниската Комисија за здравство, и д-р Соња Михаиловска, пратеник и член на Комисијата за здравство.

Во фокус на средбата беше дискусијата за неопходноста од Законот за докторска дејност и повеќе други отворени приоритетни прашања од здравствениот сектор, меѓу кои: правото на дополнителна работа без ограничување, проблемот со заминување на докторите од јавно во приватно здравство, потребата од усогласување на Законот за здравствена заштита со Кривичниот закон во однос на санкционирање на лицата кои ги напаѓаат здравствените работници на нивното работно место и потребата за промена на законската регулатива во однос на прикрепување на пациентите во ПЗУ.

Во дискусиите можеа да се слушнат различни мислења и ставови за определени теми, но сите присутни сметаа дека само со заедничка интензивна соработка помеѓу Лекарската комора и Комисијата за здравство ќе може да се започне со ургентно решавање на најголем дел од проблемите.
Појаснување за пристап кон "порталот за лекари"
 1. ДОКТОРИ КОИ ПОСЕДУВААТ ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА -
  Сите доктори кои поседуваат Лиценца за работа, односно веќе се впишани во Регистарот на доктори, НЕ ТРЕБА ДА СЕ РЕГИСТРИРААТ кога пристапуваат во Порталот за лекари (portal.lkm.org.mk), туку да се ЛОГИРААТ, при што за:
  • КОРИСНИЧКО ИМЕ ја внесувате Вашата меил адреса. Доколку сте заборавиле со која меил адреса сте веќе регистрирани во системот или истата повеќе не е функционална, Ве молиме во текот на работното време да се јавите на 02 3124066, локал 105, за да се направи корекција.
  • ЛОЗИНКА ги внесувате последните 6 (шест) цифри од Вашиот матичен број.

  Потоа кликате на "Логирај се" со што пристапувате кон Вашето досие и дококу има потреба може да побарате ажурирање на Вашите податоци.

 2. ДОКТОРИ КОИ ПОЛОЖИЛЕ СТРУЧЕН ИСПИТ, НО НЕ СЕ ЗАПИШАНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ДОКТОРИ НА РСМ
 3. Сите доктори кои положиле стручен испит, но не се запишани во Регистарот на доктори, односно немаат изготвена Лиценца за работа, потребно е:

  • Да СЕ РЕГИСТРИРААТ на Порталот за лекари.
  • Да пополнат Пријава за упис која треба да ја достават во архивата на Лекарската Комора. Пријавата може да ја преземете и испечатите од следиот линк http://www.lkm.org.mk/mk/zapis.asp?ID=285
акредитирани стручни активности

Седници на Извршен одбор
Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066

facebook.com/lkm.org.mk
developed by Медиум 3