пребарување
   
 

Соопштение за КМЕ

16.10.2020 Извршниот одбор на седницата одржана на 14.10.2020 год. на предлог на Комисијата за стручни прашања, донесе Одлука со која членовите на Лекарската комора ќе имаат обврска да обезбедат доказ за континуирана медицинска едукација од најмалку 10 бода за оваа година, со цел да обезбедат континуитет во стручното усовршување. 

Одлуката се носи со цел да се излезе вo пресрет на сите доктори на медицина кои поради состојбата со пандемијата не се во можност да следат доволен број стручни акредитирани медицински настани.
акредитирани стручни активностиАкредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Поволности за лекари
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066

facebook.com/lkm.org.mk
developed by Медиум 3