пребарување
   
 

Пријавување за стручен испит

27.05.2020
Лекарската комора на Република Северна Македонија во изминатите месеци (март, април и мај) поради прогласувањето на пандемијата со Ковид-19 и прогласената вонредна состојба во државата не спроведуваше полагање на стручниот испит. Со цел нормализирање на процесот на полагање на стручниот испит Лекарската комора се подготвува во наредниот период, почитувајќи ги протоколите и сите досега изречени мерки за заштита од коронавирусот од Владата, да започне со негово организирање. 

Поради тоа, ги повикуваме докторите на медицина кои треба да полагаат стручен испит да се пријават во Комората на емаил: strucen@lkm.org.mk или lkm@lkm.org.mk најдоцна до 05.06.2020 година. 

Пријава и потребни документи: http://lkm.org.mk/mk/zapis.asp?ID=290
акредитирани стручни активности

Седници на Извршен одбор
Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066

facebook.com/lkm.org.mk
developed by Медиум 3