пребарување
   
 

Совети за употреба на маски во контекст на СОVID -19

08.04.2020
Овој документ дава совети за употреба на маски во заедниците, за време на домашна нега и во здравствени установи во области каде има пријавено случаи на СОVID -19. Наменет е за лица во заедницата, професионалци во јавно здравство и професионалците во превенција на инфекции и контрола (IPC), менаџери во здравството, здравствени работници (HCWs) и здравствени работници во заедницата. Истиот се ревидира за да можат повеќе податоци да станат достапни.

акредитирани стручни активностиАкредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Поволности за лекари
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066

facebook.com/lkm.org.mk
developed by Медиум 3