пребарување
   
 

Соопштение за промена на работно време на Лекарската комора

12.03.2020 Согласно заклучоците, мерките и препораките на Владата и Министерството за здравство во однос на појавата и ширењето на новиот Корона вирус, со цел на нивно целосно почитување и преземање на превентивни и заштитни мерки во работењето, Лекарската комора на Република Северна Македонија ги известува граѓаните и своите членови дека за сите потребни информации во врска со лиценците, поднесување на пријави и барања, подигање на документи, полагање на стручен испит сме достапни на телефоните 02/ 3124-066,02/ 3239-060 и на електронската адресаlkm@lkm.org.mk.
Доаѓањето во просториите на Комората се одложува до донесување на нови мерки и препораки.
Кандидатите кои го пријавија полагањето на стручен испит во сесијата март 2020 година ќе бидат дополнително известени за точниот датум за полагањето кое сега за сега поради настанатата состојба е времено одложено.
акредитирани стручни активности

Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Поволности за лекари
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066

facebook.com/lkm.org.mk
developed by Медиум 3