пребарување
   
 

Известување за сите граѓани и пациенти за заштита од корона вирус

10.03.2020

Се известуваат сите граѓани и пациенти кои:

  • патувале во земјите во кои има зголемен број на случаи на КОВИД-19 (инфекција со корона вирус) или
  • имале близок контакт со лица кои таму патувале или
  • имале близок контакт со лица што се ставени во изолација поради сомневање за инфекција со корона вирус и/ или
  • имаат симптоми за инфекција на горните дишни патишта (кивање, кашлање, течење на нос и/или температура)

да останат дома, да не излегуваат надвор и да не бараат здравствена услуга во просториите на било која здравствена установа.
Тие треба најнапред да се јават на следните телефонски броеви:

а потоа да постапат согласно дадените препораки во телефонското јавување.

акредитирани стручни активности

Седници на Извршен одбор
Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3