пребарување
   
 

Известување за обврската на избраните лекари за исполнување на целите за 2020 година

06.03.2020

Во Лекарската комора на Република Северна Македонија на 26.02.2020 година беше одржан состанок со претставници од Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија и претставници од Министерство за здравство. На состанокот се разговараше за обврската и реализацијата на избраните лекари за исполнување на превентивните цели за 2020 година. Врз основа на договорот Фондот ги достави следниве документи:

–Известување за обврската на избраните лекари за исполнување на целите за 2020 година : Цели-2020

–Упатство за реализација на цели за 2020 година: Упатство-за-цели-за-ПЗЗ-2020

–Листа на задолжителна и ургентна терапија: Задолжителна-и-ургентна-терапија-2020

–Информација за реформите во ПЗЗ: Концепт-за-промена-на-начин-за-плаќање

акредитирани стручни активности

Седници на Извршен одбор
Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066

facebook.com/lkm.org.mk
developed by Медиум 3