пребарување
   
 

Покана за стручна активност

15.11.2019

Почитувани,

Имаме чест да Ве поканиме да присуствувате на стручната активност " Вештини на комуникација на доктори со пациенти и нивните семејства ", која ќе се одржи во Медицински факултет при УКИМ Скопје - Деканат (амфитеатар), на 26, 27 и 28 ноември 2019 година.

Предавач на стручната активност е професор доктор Уве Гилер од Германија.

За времетраењето на активноста главни теми ќе бидат комуникациски вештини во медицината (комуникација со хронично болни, онколошки и психијатриски пациенти и нивните семејства)

Во прилог на поканата Ви ја испраќаме агендата за настанот.

Со почит,
Претседател на Лекарска комора на Македонија
Доц.д-р Калина Гривчева Старделова

преземете ја АГЕНДАТА НА НАСТАНОТ

акредитирани стручни активности

Седници на Извршен одбор
Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3