пребарување
   
 

ЛКМ на Симпозиум на ZEVA во Будимпешта

27.09.2019

Делегацијата на Лекарската комора на  Македонија предводена од Претседателката доц. д-р Калина Гривчева Старделова, д-р Џабир Бајрами претседател на Собранието на Комората и д-р Илберт Адеми член  на Извршниот одбор на Комората присуствува на 26 -от Симпозиум на ЗЕВА во  Будимпешта, Унгарија. Симпозиумот почна денес, а главни теми се: обезбедување  на квалитет на системите за здравствена заштита, вакцинација - движења против  антивакцинација и ментално и физичко здравје на лекарите.

Во оваа докторска асоцијација се  организирани коморите од повеќе од 25 земји на Централна и Источна Европа за да  ја поддржуваат, промовираат и прошируваат улогата и работата професионалните  коморски асоцијации, да разменуваат искуства и мислење, како и да заземат  ставови и да дадат предлози од делокруг на нивното делување, но и во функција  на подобрување на здравствениот систем и обезбедување квалитетна и пристапна  здравствена заштита за населението.


акредитирани стручни активностиАкредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Поволности за лекари
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066

facebook.com/lkm.org.mk
developed by Медиум 3