пребарување
   
 

Соопштение за воведување на летно работно време на Стручната служба на ЛКМ

03.07.2019

Лекарската комора на Македонија информира дека поради вонредно високите температури, а со цел да им овозможи на лекарите непречено да ги користат услугите на Стручната служба, одлучи да го прилагоди работното време во склад со потребите и барањата на лекарите.

Новото работно време на Лекарската комора на Македонија, ќе биде од 07:30 до 15 часот, наместо од 8 до 16 часот со примена од 03.07.2019 година, и ќе продолжи во текот на летниот период.

акредитирани стручни активности

Седници на Извршен одбор
Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3