пребарување
   
 

Информација за фотографирање за потребата за изработка на нова членска карта

03.06.2020

Се повикуваат членовите на ЛКМ кои не се фотографирани да дојдат во просториите на Комората за да се фотографираат.

Ве информираме дека Лекарската комора на Македонија започна со активноста за замена на членски карти на докторите на медицина со нови безконтактни картици кои освен основната намена за потврда на членство во Лекарската комора, докторите на медицина ќе ги користат во процесот на континуираната медицинска едукација за евиденција на посетата на организирани КМЕ настани, потребни за обезбедување на бодови за обнова на лиценците за работа.

Усвоениот формат на картица налага печатење на фотографија на носителот на картицата. Поради потребата да се достават нови фотографии за печатење на новата бесконрактна картица, Комората организира фотографирање на докторите на медицина.
Се молат докторите да издвојат време и заминат на фотографирање во ден утврден со распоредот. Трошокот за оваа услуга е на товар на Лекарската комора.

Известување,

Сакаме да ги известиме дека сите доктори по медицина кои НЕ СЕ ФОТОГРАФИРАНИ за новите членски карти, можат да отидат да се фотографираат во студиото Фото Тото (адреса и мапа во прилог) од 12:00-18:00 часот секој работен ден.

https://zk.mk/digital-foto-toto?choice=Vw – Адреса на Фото Тото студио

Мапа на Фото Тото студио

акредитирани стручни активности

Седници на Извршен одбор
Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066

facebook.com/lkm.org.mk
developed by Медиум 3