пребарување
   
 

Термини за СЦ Борис Трајковски за месец мај

02.05.2019

Лекарската комора обезбеди редовни термини за тренинг за потребите на спортскиот клуб на Комората. Тренинзите се оджуваат со СПОРТСКИОТ ЦЕНТАР БОРИС ТРАЈКОВСКИ, и за месец MAJ -2019 се утврдени следните термини:

Пинг Понг

Среда од 20 до 21 часот

Петок од 20 до 21 часот

Може да продолжите уште три часа повеќе со најава на пријавница

Куглана

09.0 5(Четврток) од 20 до 21 часот

16.0 5(Четврток) од 20 до 21 часот

Мала сала

12.05(Недела) од 21 до 22 часот

19.05(Недела) од 21 до 22 часот

Фитнес

40 посети во месецот

Заинтересираните доктори на медицина да се пријават на одговорните лица - контакт инфо преку следниот линк :

http://www.lkm.org.mk/mk/zapis.asp?id=665

Посетителите треба да приложат легитимација од Лекарска комора!

акредитирани стручни активности

Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3