пребарување
   
 

Термини за турнири по шах, фудбал, пинг-понг и стрелаштво!

03.04.2019

По повод 7-ми април, Светскиот ден на здравјето, Комисијата за спортски активности на Лекарската комора организира турнири од областа на

* ШАХ, на ден 07.04.2019 година (недела) во Скопје

*ПИНГ-ПОНГ, на ден 13.04.2019 година (сабота) во Струмица

* фУДБАЛ, на ден 20.04.2019 година (недела) во Скопје

* СТРЕЛАШТВО, на ден 20.04.2019 година (недела) во Скопје

Заинтересираните доктори на медицина кои сакаат да земат учество во горе наведените дисциплини, да се пријават на одговорните лица - контакт инфо преку следниот линк :

http://www.lkm.org.mk/mk/zapis.asp?id=665

акредитирани стручни активности

Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник - петок од 07:30 до 15 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3