пребарување
   
 

Термини за турнири по шах, фудбал, пинг-понг и стрелаштво!

03.04.2019

По повод 7-ми април, Светскиот ден на здравјето, Комисијата за спортски активности на Лекарската комора организира турнири од областа на

* ШАХ, на ден 07.04.2019 година (недела) во Скопје

*ПИНГ-ПОНГ, на ден 13.04.2019 година (сабота) во Струмица

* фУДБАЛ, на ден 20.04.2019 година (недела) во Скопје

* СТРЕЛАШТВО, на ден 20.04.2019 година (недела) во Скопје

Заинтересираните доктори на медицина кои сакаат да земат учество во горе наведените дисциплини, да се пријават на одговорните лица - контакт инфо преку следниот линк :

http://www.lkm.org.mk/mk/zapis.asp?id=665

акредитирани стручни активности

Седници на Извршен одбор
Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3