пребарување
   
 

Планинарење по падините на Водно по повод 7-ми април!

01.04.2019

По повод 7-ми април, Светскиот ден на здравјето, планинарската спортска секција при спортскиот клуб на Лекарската комора на Македонија, организира качување на Водно до Милениумскиот крст на ден

САБОТА, 6-ти април 2019 година, собирно место во 10.00 часот на Средно Водно .

Заинтересираните доктори на медицина да се пријават на одговорните лица - контакт инфо преку следниот линк :

http://www.lkm.org.mk/mk/zapis.asp?id=665

Посетителите треба да приложат легитимација од Лекарска комора!

акредитирани стручни активности

Седници на Извршен одбор
Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3