пребарување
   
 

Понуди на “КИБС” и на “МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ”

06.12.2018

Лекарската комора во име на своите членови-докторите на медицина, побара понуди од двата овластени издавачи на сертификати-токени потребни за користење на електронски услуги на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, со цел да обезбеди одредена поволност во набавката.
Токените се користат за лична идентификација-потпишување за комуникација со ФЗОМ, како и за поширока севкупна употреба во целиот дигитален систем во Р.Македонија (УЈП, банки, Централен регистер, е-плаќање и сл.).

Контактирани се компаниите:

* КИБС АД СКОПЈЕ, за моделот VERBA SIGN K2 со важност од 1-2-3 години и можност за обнова; добиена е следната понуда со пресметан попуст, цената е со вклучен ДДВ.

Период на валидност 1 година 2 години 3 години
Одобрен попуст 5% 10% 12%
Цена за прво издавање на сертификат на PKI токен-договорена цена за членови на ЛКМ 2.318,00 2.979,00 3.634,00

* МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ, за моделот ДОВЕРЛИВОСТ КС+ со важност од 1-2-3-4-5 години и можност за обнова; добиена е следната понуда со пресметан попуст, цената е со вклучен ДДВ.

Период на валидност 1 година 2 години 3 години 4 години 5 години
Основна цена 2.898,00 3.748,00 4.597,00 5.277,00 5.872,00
Одобрен попуст 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00
Цена за прво издавање на сертификат на PKI токен-дооговорена цена за членови на ЛКМ 2.298,00 3.148,00 3.997,00 4.677,00 5.272,00

(за детали, види Понуда: Македoнски Телеком)

Контакт лице за набавка на токен од Македонски телеком АД Скопје:
Душан Јовановски
телефон: 070/300-514
емејл: Dusan.jovanovski@telekom.mk


(за детали, види Понуда: КИБС)

акредитирани стручни активности

Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3