пребарување
   
 

Почнаа преговорите со ФЗОМ за договорите за ПЗЗ

16.11.2018

Делагација на Лекарската комора на Македонија во која беа претставници  на Комисијата за  следење на промените во здравствениот систем и на повеќе здруженија од примарната здравствена заштита (педијатри, гинеколози и лаборатории), денес  ги почна преговорите со Фондот  за здравствено осигурување на Македонија за договорите за извршување и плаќање на здравствените услуги во примарната здравствена заштита. Во исклучително конструктивна атмосфера беше истакнато дека и Фондот и докторите се подготвени низ дискусија да се најде најсоодветното решение во рамките на законската регулатива и буџетот на  ФЗОМ, за давателите на услугите , но пред за корисницитте, односно осигурниците и граѓаните на Р.Македонија. 

             На средбата со директорите на ФЗОМ, ДенДончев и Орхан Рамадани, како и со раководителите на секторите во Фондот, е договорено продолжение на оваа средба да се одржи  веќе во текот на наредната недела.            

Лекарската комора  на Македонија континуирано ќе информира за текот на преговорите, измните во дговорите и за нивната содржина. 
акредитирани стручни активности

Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3