пребарување
   
 

ЛКМ на 25 Симпозиум на ZEVA во Прага

21.09.2018

Претседателката на Лекарската комора на Македонија, доц. д-р Калина Гривчева- Старделова на 25-тиот Симпозиум на Зева во Прага, Чешка денес го презентира Националниот извештај за Р.Македонија пред своите колеги од земјите членки на оваа асоцијација што ги обединува земјите на Централна и Источна Европа. Во своето излагање д-р Гривчева –Старделова се фокусира на главните теми на Симпозиумот: отвореноста и достaпноста на можноста за вработување на доктори од трети земји, соработката на Судот на честа и редовните судови во Р. Македонија, рекламирање и промоција на медицинските третмани, како и дали има промени во законската регулатива кои се однесуваат на промени во работењето на коморите.


Во делегацијата на Лекарската комора на Македонија се и д-р Игор Дабески потпретседател на Комората и д-р Мухамед Асани, член на Извршниот одбор. Симпозиумот почна денес, а националните извештаи ќе ги презентираат и другите земји членки на ZEVA. Во оваа докторска асоцијација се организирани коморите од повеќе од 25 земји на Централна и Источна Европа за да ја поддржуваат, промовираат и прошируваат улогата и работата професионалните коморски асоцијации, да разменуваат искуства и мислење, како и да заземат ставови и да дадат предлози од делокруг на нивното делување, но и во функција на подобрување на здравствениот систем и обезбедување квалитетна и пристапна здравствена заштита за населението.акредитирани стручни активности

Седници на Извршен одбор
Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066

facebook.com/lkm.org.mk
developed by Медиум 3