пребарување
   
 

Нобеловецот д-р Ферид Мурад во Лекарската комора на Македонија

20.06.2018

 На 20.06.2018 год. во Лекарската комора на Македонија беше д-р Ферид Мурад, добитник на Нобеловата награда за медицина и физиологија. Д-р Ферид Мурад оствари средба со Претседателката на Комората доц. д-р Калина Гривчева Старделова, Заменик на претседателот на Комората д-р Илбер Бесими како и со претставници на медицинските факултети од земјата. 
 

На средбата проф. Ферид Мурад беше запознат со активностите и работата на Лекарската комора на Македонија, како и со проблемите и предизвиците кои се поставени пред докторите во остварувањето на здравствената дејност.

На д-р Ферид Мурад, кој во 1998 година е добитник на Нобелова награда за физиологија и медицина, Лекарската комора на Македонија му врачи благодарница за промоција на медицината. 

Тој е роден во 1936 година во Индијана, САД. Има потекло од гостиварското село Лакавица, каде бил роден неговиот татко. Автор е на голем број научни трудови од областа на клиничката фармакологија.

Во чест на нобеловецот гостиварската општа болница го носи неговото име. 
акредитирани стручни активности

Седници на Извршен одбор
Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066

facebook.com/lkm.org.mk
developed by Медиум 3