пребарување
   
 

Д-р Гривчева - Старделова со „The Risk Mаnagement in the Medical Practice“ на Меѓународната конференција на БМА

30.04.2018

Претседателката на Лекарската комора на Македонија, доц. д-р Калина Гривчева - Старделова учествуваше на Меѓународната научна конференција што од 26 до 29 април 2018 година се одржа во Несебар, Бугарија во организација на Бугарската  медицинска асоцијација (БМА). На овој значаен научен форум на кој партиципираа еминентни имиња од различни области на медицината од голем број земји, како и претставници на  Европска федерација на лекари (FEMS)  и на Постојаниот комитет на европските лекари, д-р Гривчева - Старделова ја презентира темата „The Risk Mаnagement in the Medical Practice“. Конференцијата се организира по четврти пат, а има за цел да ги претстави визиите и иновативните пристапи за различни актуелни теми и прашања од областа на медицината и здравјето.

             Овој најголем стручен медицински собир во соседна Бугарија, годинава беше фокусиран на  две главни теми – „Управување со ризикот во медицинската практика - компликации, пропусти и неуспеси“ и „Итност - навременост, достапност и квалитет, како превенција за медицински пропусти“. Пред повеќе од 300 доктори и претставници на различни медицински асоцијации беа презентирани и стратешки студии, идеи и пристапи базирани на медицински факти и достигнувања од областа на хирургија, кардиохирургија, ендокринологија, неврологија, токсикологија и др.

             „Уверен сум дека низ размената на ставовите и искуствата ги збогативме нашите научни и практични знаења како предуслов за јакнењето на довербата  кон лекарите“, истакна д-р Венцислав Грозев, претседателот на БМА.  
Појаснување за пристап кон "порталот за лекари"
 1. ДОКТОРИ КОИ ПОСЕДУВААТ ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА -
  Сите доктори кои поседуваат Лиценца за работа, односно веќе се впишани во Регистарот на доктори, НЕ ТРЕБА ДА СЕ РЕГИСТРИРААТ кога пристапуваат во Порталот за лекари (portal.lkm.org.mk), туку да се ЛОГИРААТ, при што за:
  • КОРИСНИЧКО ИМЕ ја внесувате Вашата меил адреса. Доколку сте заборавиле со која меил адреса сте веќе регистрирани во системот или истата повеќе не е функционална, Ве молиме во текот на работното време да се јавите на 02 3124066, локал 105, за да се направи корекција.
  • ЛОЗИНКА ги внесувате последните 6 (шест) цифри од Вашиот матичен број.

  Потоа кликате на "Логирај се" со што пристапувате кон Вашето досие и дококу има потреба може да побарате ажурирање на Вашите податоци.

 2. ДОКТОРИ КОИ ПОЛОЖИЛЕ СТРУЧЕН ИСПИТ, НО НЕ СЕ ЗАПИШАНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ДОКТОРИ НА РСМ
 3. Сите доктори кои положиле стручен испит, но не се запишани во Регистарот на доктори, односно немаат изготвена Лиценца за работа, потребно е:

  • Да СЕ РЕГИСТРИРААТ на Порталот за лекари.
  • Да пополнат Пријава за упис која треба да ја достават во архивата на Лекарската Комора. Пријавата може да ја преземете и испечатите од следиот линк http://www.lkm.org.mk/mk/zapis.asp?ID=285
акредитирани стручни активности

Седници на Извршен одбор
Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066

facebook.com/lkm.org.mk
developed by Медиум 3