пребарување
   
 

ЛКМ на регионалната коморска средба во Црна Гора

30.03.2018

Во организација на Лекарската комора на Црна Гора на 30 март 2018 година во Подгорица, Црна Гора почна првата регионална работна средба на претседателите на лекарските комори од регионот. Лекарската комора на Македонија на овој дводневен регионален состанок на професионалните коморски асоцијации ја претставува д-р Илбер Бесими, заменикот на претседателот на ЛКМ.


На дневен ред се повеќе значајни теми за коморското работење и за докторите како професионалци, меѓу кои се „Професионалниот статус на лекарите“, „Улогата на лекарската комора во здравствениот систем - заеднички пробелми“, „Социо - економскиот статус на лекарите“, како и прашањето за „Одливот на лекарите од јавното здравство“.


акредитирани стручни активности

Седници на Извршен одбор
Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066

facebook.com/lkm.org.mk
developed by Медиум 3