пребарување
   
 

Министерството за здравство и Лекарската комора ја унапредуваат соработката

08.02.2018


Фото: МИА

Активирање на координативното тело помеѓу Министерството за здравство, Фондот за здравствено осигурување и Лекарската комора на Македонија за сите значајни прашања во здравствениот сектор, нов Закон за здравствена заштита и Закон за докторска дејност, корекции во системот Мој термин и во издавањето на т.н. приоритетни упати, измени во правото за дополнителна дејност за докторите, создавање на единствена мрежа на здравствени установи и единствен здравствен електронски картон и електронската евиденција на податоците, платите и дежурствата на докторите, реализирање на кампања за подигнување на достоинството на здравствените работници....

се дел од темите на работниот состанок на министерот за здравство д-р Венко Филипче со претседателката на Лекарската комора д-р Калина Гривчева Старделова и членовите на Извршниот одбор.

На средбата стана збор и за промена во концептот на избор на лекар, односно потребата пациентите да избираат матична установа, неопходноста за нов систем на специјализации, стручниот надзор, а посебен акцент беше ставен и на можностите за стручно доусовршување на докторите, пред се во областите за кои пациентите од земјава одат на лекување во странските центри.
акредитирани стручни активности

Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Поволности за лекари
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066

facebook.com/lkm.org.mk
developed by Медиум 3