пребарување
   
 

Претседателката Гривчева - Старделова и Заменикот на претседател Бесими на ЗЕВА во Љубљана

15.09.2017

Претседателката на Лекарската комора на Македонија, д-р Калина Гривчева - Старделова и заменикот на претседателот д-р Илбер Бесими, учествуваат на 24 ЗЕВА симпозиум на лекарските комори од Централна и Источна Европа што вчера започна во Љубљана, Р. Словенија.


Станува збор за докторска асоцијација во која се организирани коморите од земјите на Централна и Источна Европа за да ја поддржуваат, промовираат и прошируваат улогата и работата професионалните коморски асоцијации, да разменуваат искуства и мислење, како и да заземат ставови и да дадат предлози од делокруг на нивното делување, но и во функција на подобрување на здравствениот систем и обезбедување квалитетна и пристапна здравствена заштита за населението.

Главните теми на 24 ЗЕВА симпозиум се насилството врз докторите, одредени прашања околу специјализациите на докторите и нивната компетентност при практикување на процедури во дијагностички и терапевтски постапки, лиценцирањето и континуираната медицинска едукација, како и за примената на протоколи во секојдневната практика на докторите.

Во рамките на 24 ЗЕВА симпозиум, национален извештај за овие прашања денес ќе презентира и Претседателката на Лекарската комора, доц. д-р Гривчева - Старделова. Симпозиумот на кој партиципираат коморите на Германија, Австрија, Чешка, Словачка, Словенија, Хрватска, БиХ, Република Српска, Албанија, Македонија, Србија, Косово, Бугарија, Романија, Црна Гора и Полска завршува утре.


акредитирани стручни активности

Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник - петок од 07:30 до 15 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3