пребарување
   
 

Д-р Калина Гривчева – Старделова претседател на ЛКМ, д-р Илбер Бесими заменик на претседателот

23.05.2017

Доц. Д-р Калина Гривчева – Старделова од Универзитетската клиника за гастроентерохепатологија во Скопје е избрана за претседател на Лекарската комора на Македонија (ЛКМ), а за заменик на претседателот на оваа професионална асоцијација со јавни овластувања е избран д-р Илбер Бесими од Клиниката болница во Тетово.

За изборот на д-р Гривчева – Старделова и д-р Бесими, на денешната седница на Собранието на Комората , гласаа 40 од 66 присутни делегати. За противкандидатите, д-р Ленче Нелоска, директор на Геронтолошкиот завод “13 ноември “ – Скопје и досегашен потпретседател на ЛКМ и д-р Идриз Орана, гласаа 24 делегати. Две гласачки ливчиња беа неважечки.

- Ќе работиме да добиеме подобра Лекарска комора, Комора со која колегите ќе се гордеат. Приоритет ќе биде промена на Статутот на Комората, како и работата на терен со колегите, се со цел што подобро да се разберат нивните проблеми. Притоа, секое мислење или предлог ќе бидат добредојдени, изјави непосредно по изборот, претседателката д-р Гривчева-Старделова.

Според заменик на претседателот, д-р Бесими нивните активности ќе бидат насочени кон враќање на достоинството на лекарите и местото што тие го заслужуваат во општеството.

Делегатите на Собранието на седницата одлучија во два општински одбора, Кисела вода –приватни и Тетово 2, да се одржат нови избори. Членовите на Собранието избраа тројца потпреседатели на Комората, како и Извршен и Надзорен одбор на ЛКМ.

Со седницата претседаваше претседателот на Собранието, д-р Џабир Бајрами, кој беше избран на оваа функција на Конститутивната седница на Собранието што се одржа на 11 мај, 2017 година во Скопје.

акредитирани стручни активности

Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник - петок од 07:30 до 15 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3