пребарување
   
 

Одбори на лекари и места на гласање

04.04.2017Одбор на лекари на ЛКМ Место за одржување на избори
ЦЕНТАР 1 - СКОПЈЕ Медицински Факултет - Скопје, Библиотека на Катедра по хирургија
ЦЕНТАР 2 - СКОПЈЕ Универитетска клиника за Инфективни болести и фебрилни состојби - Скопје (амфитеатар)
ЦЕНТАР 3 - СКОПЈЕ Деканат на Медицински факултет - Скопје (хол пред студентски прашања)
ЦЕНТАР 4 - СКОПЈЕ Поликлиника „Бит Пазар“ - Скопје, бул.Крсте Мисирков бр. 28
ЦЕНТАР 5 - СКОПЈЕ

Универзитетска клиника за хируршки болести
„Свети Наум Охридски“ (соба за стручни состаноци)

ЦЕНТАР 6 - СКОПЈЕ Лекарска комора на Македонија (сала за состаноци)
КАРПОШ 1 - СКОПЈЕ Поликлиника „Букурешт“ - Скопје
КАРПОШ 2 - СКОПЈЕ

Градска општа болница „8-ми Септември“ (сала со фиксирани седишта)

КАРПОШ 3 - СКОПЈЕ Психијатриска Болница - Скопје („Бардовци“, управа), ул.Пролетерска, бб
ПРИВАТНИ БОЛНИЦИ - СКОПЈЕ Лекарска комора на Македонија (сала за состаноци)
ПРИВАТНИ КАРПОШ - СКОПЈЕ

Поликлиника „Букурешт“ (сала за состаноци)

ПРИВАТНИ ГАЗИ БАБА - СКОПЈЕ Поликлиника „Ченто“ (ноќна служба)
ПРИВАТНИ ЦЕНТАР - СКОПЈЕ Здравствен дом „Железничар“ - Скопје
ПРИВАТНИ ЧАИР - СКОПЈЕ Поликлиника „Чаир“ - Скопје
ПРИВАТНИ КИСЕЛА ВОДА - СКОПЈЕ Поликлиника „Јане Сандански“ - Скопје (сала за состаноци)
ЧАИР 1 СКОПЈЕ Специјална Болница за Гинекологија и акушерство Чаир - Скопје
БИТОЛА 1

Здравствен дом - Брза помош (дневна болница)

БИТОЛА 2 Клиничка болница Битола (простории на синдикална организација)
ДЕБАР

Општа болница Дебар (клуб)

ВЕЛЕС

 

Центар за јавно здравје - Велес,
(сала за состаноци на втор спрат)

 

КИЧЕВО Општа болница Кичево (рентген сала)
КРИВА ПАЛАНКА Здравствен дом Крива Паланка
КРУШЕВО Здравствен дом Крушево (правна служба)
МАКЕДОНСКИ БРОД

 

Здравствен дом - Македонски Брод
 

 

НЕГОТИНО Здравствен дом Неготино (библиотека)
ОХРИД

Општа болница Охрид (управа)

ГЕВГЕЛИЈА Општа болница Гевгелија (администрација)
ГОСТИВАР Општа болница Гостивар (администрација)
ДЕМИР ХИСАР Здравствен дом Демир Хисар
КАВАДАРЦИ Општа болница Кавадарци (сала за состаноци)
КОЧАНИ Општа болница Кочани (библиотека, малата сала)
КРАТОВО Здравствен дом Кратово (простории на ХЕС)
КУМАНОВО Општа болница Куманово (сина зграда, мала сала во подрумски дел)
ПРИЛЕП Центар за јавно здравје Прилеп
РАДОВИШ

 

Здравствен дом - Радовиш,
(сала за состаноци на 3 спрат)

 

СВ. НИКОЛЕ Здравствен дом Св. Николе (сала за состаноци)
СТРУГА Црвен Крст Струга (втор спрат), ул. Кеј 8 Ноември
ТЕТОВО 1

Дијагностички центар (помеѓу Клиничката болница и Приватната болница)

ТЕТОВО 2 Здравствен дом Тетово (простории за систематски преглед), ул. 29 Ноември бб
ЛКМ ШТИП Здравствен дом Штип (сала за состаноци, 5-ти спрат)
ВАЛАНДОВО Здравствен дом Валандово (сала за состаноци)
ПРОБИШТИП Здравствен дом Пробиштип (сала за состаноци)
РЕСЕН Здравствен дом Ресен (сала за состаноци)
СТРУМИЦА Центар за КМЕ
БЕРОВО Здравствен дом Берово (брза помош - први спрат )
ДЕЛЧЕВО Здравствен дом Делчево (сала за состаноци)
ВИНИЦА Здравствен дом Виница (сала за состаноци)

акредитирани стручни активности

Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник - петок од 07:30 до 15 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3