пребарување
Се вчитува...
   
 

Термини за полагање на стручен испит на доктори за 2017 година

23.01.2017
 
 

Февруари Пријавување 30.1.2017 – 3.2.2017
Полагање 20.2.2017 – 24.2.2017
Март Пријавување 27.2.2017 – 3.3.2017
Полагање 27.3.2017 – 31.3.2017
Април Пријавување 3.4.2017 – 7.4.2017
Полагање 24.4.2017 – 28.4.2017
Мај Пријавување 2.5.2017 – 8.5.2017
Полагање 22.5.2017 – 26.5.2017
Јуни Пријавување 5.6.2017 – 9.6.2017
Полагање 26.6.2017 – 30.6.2017
Септември Пријавување 1.9.2017 – 7.9.2017
Полагање 25.9.2017 – 29.9.2017
Октомври Пријавување 2.10.2017 – 6.10.2017
Полагање 30.10.2017 – 3.11.2017
Ноември Пријавување 6.11.2017 – 10.11.2017
Полагање 27.11.2017 – 1.12.2017
Декември Пријавување 4.12.2017 – 11.12.2017
Полагање 18.12.2017 – 22.12.2017

акредитирани стручни активности

Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Пријава за осигурување
на професионална одговорност
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
Анкетен прашалник
 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3