пребарување
   
 

Термини за полагање на стручен испит на доктори за 2017 година

23.01.2017
 
 

Февруари Пријавување 30.1.2017 – 3.2.2017
Полагање 20.2.2017 – 24.2.2017
Март Пријавување 27.2.2017 – 3.3.2017
Полагање 27.3.2017 – 31.3.2017
Април Пријавување 3.4.2017 – 7.4.2017
Полагање 24.4.2017 – 28.4.2017
Мај Пријавување 2.5.2017 – 8.5.2017
Полагање 22.5.2017 – 26.5.2017
Јуни Пријавување 5.6.2017 – 9.6.2017
Полагање 26.6.2017 – 30.6.2017
Септември Пријавување 1.9.2017 – 7.9.2017
Полагање 25.9.2017 – 29.9.2017
Октомври Пријавување 2.10.2017 – 6.10.2017
Полагање 30.10.2017 – 3.11.2017
Ноември Пријавување 6.11.2017 – 10.11.2017
Полагање 27.11.2017 – 1.12.2017
Декември Пријавување 4.12.2017 – 11.12.2017
Полагање 18.12.2017 – 22.12.2017

акредитирани стручни активности

Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3