пребарување
   
 

Благодарници за несебично залагање во работата и посветеност на пациентите

03.06.2016


За несебичното залагање во работата и посветеноста на пациентите, Лекарската комора им додели благодарници на д-р Невзат Елези од Медицинскиот факултет во Тетово и д-р Сретимир Николовски, специјалист по интерна медицина од Крива Паланка.


акредитирани стручни активности

Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник - петок од 07:30 до 15 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3