пребарување
   
 

Највисоко признание за 2015 година, Плакета „Св.Наум Охридски“ за д-р Мирослав Бојаџијевски

03.06.2016

Во рамките на свеченоста, беше доделена Плакетата „Св. Наум Охридски“. Добитник на ова највисокото признание на Лекарската комора на Македонија оваа година е д-р Мирослав Бојаџијевски од Скопје, од неодамна во пензија, кој најголемиот дел од својот професионален ангажман го мина како дел во тимот на Геронтолошкиот завод „13 ноември – Скопје“.

Предлогот за доделување на оваа престижна награда на д-р Бојаџијевски е од неговите колеги, односно од Општинската организација на ЛКМ – Карпош 3 од Скопје.

Комисијата за награди на Комората, како што истакна нејзиниот член, д-р Верица Попоска, оцени дека со својата работа и досегашни активности на професионален план, коректниот однос кон колегите, професионален однос и доверба кај пациентите, секогаш придржувајќи се на медицинската етика и Кодексот на медицинска деонтологија, д-р Бојаџијевски несомнено е доктор кој заслужува вакво признание.

 


Иницијатива за доделување на наградата можат да поднесат Општинските и Подрачните одбори на Комората.
Предлозите за награда, се поднесуваат со образложение согласно Правилникот.

акредитирани стручни активности

Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник - петок од 07:30 до 15 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3