пребарување
   
 

Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници…


Почитувани,

Европскиот центар за мир и развој на Универзитетот за мир основан од Обединетите нации - Регионален Медитерански Институт за меѓународни постдипломски студии и развојни истражувања ЕЦПД, Подгорица, во рамките на ЕЦПД Меѓународната програма за трансфер на системот на знаење во соработка со Министерството за здравство на Република Србија, Министерството за здравство на Црна Гора, Министерството за здравство на Федерацијата на Босна и Херцеговина, Министерството за здравство и социјална заштита на Република Српска, Факултетот за медицина на Универзитетот во Црна Гора, Медицинскиот факултет на Универзитетот во Бања Лука, Медицинскиот факултет на Универзитетот во Крагуевац, Хрватската медицинска асоцијација - Здружение за алкохолизам и други зависности, Лекарската комора на Словенија, Светската федерација за срце (WHF), Европската асоцијација за кардиоваскуларна превенција и рехабилитација (EACPR), Универзитетот во Берлин (Германија), VAMK Универзитетот (Финска), Универзитетот во Лонг Ајленд (САД), Националниот институт за јавно здравје на Италија, Националната школа за јавно здравје на Грција, Здравствена мрежа на Југоисточна Европа (SEEHN), Колаборативниот центар на Светската здравствена организација за традиционална медицина и акупунктурата, Институтот за акупунктура на Кинеската академија за традиционална медицина, Кинескиот меѓународен центар за обука во акупунктурата, Пекинг, Светската федерација за акупунктура и моксибустија, Пекинг, Меѓународниот колеџ за акупунктура и електротерапија, Њујорк и Институтот за традиционална медицина на Академија на науките на Руската Федерација, Москва, организира

 1. XXIV ЕЦПД МЕЃУНАРОДНА ЛЕТНА ШКОЛА
  МЕНАЏМЕНТ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ ИНСТИТУЦИИ
  СО ГЛАВНА ТЕМА
  ЗДРАВСТВЕНИТЕ СИСТЕМИ ЗА ВРЕМЕ И ПО ЕКОНОМСКА КРИЗА
  (Хотел "Сплендид" Будва, 24 - 28 јуни 2019 година)

 2. XI ТРАДИЦИОНАЛНА ЕЦПД МЕЃУНАРОДНА ЛЕТНА ШКОЛА ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНИ БОЛЕСТИ
  СО ГЛАВНА ТЕМА
  ПРЕВЕНЦИЈА, ДИЈАГНОЗА И ТРЕТМАН НА КАРДИОВАСКУЛАРНИТЕ БОЛЕСТИ
  (Хотел "Медитеран" Будва, 24 - 28 јуни 2019 година)

 3. XI ЕЦПД МЕЃУНАРОДНА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ШКОЛА
  СОВРЕМЕНИТЕ ДОСТИГНУВАЊА ВО ПРЕВЕНЦИЈА, ЛЕКУВАЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА БОЛЕСТИТЕ НА ЗАВИСНОСТ
  СО ГЛАВНА ТЕМА
  СЕОПФАТНИ ОДГОВОРИ НА ОПШТЕСТВОТО И НА ДРЖАВАТА ЗА ПРОБЛЕМИТЕ НА СОВРЕМЕНИТЕ ЗАВИСНОСТИ МЕДИЦИНА, СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, КРИМИНОЛОГИЈА
  (Котор - Хотел "Катаро", 14 јуни - 16 јуни 2019)

 4. ЕЦПД МЕЃУНАРОДНА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ПРОГРАМА
  ПОДГОТОВКА, ПЛАНИРАЊЕ, ЕВАЛУАЦИЈА, ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ПРОЕКТИ ВО ЗДРАВСТВОТО
  (Херцег Нови - Медитерански центар Игало)
  Основна програма 3 - 6 јуни 2019 година, напреден ниво 7 - 9 јуни 2019 година.

 5. ЕЦПД МЕЃУНАРОДНА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ШКОЛА
  ТРАДИЦИОНАЛНА МЕДИЦИНА И АКУПУНКТУРА
  (Белград, 13 мај - 7 јуни 2019 година)

 6. ЕЦПД СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СЕМИНАР
  ЛАСЕРОТЕРАПИЈА
  (Белград, 7 - 8 јуни, 2019 година)

За подетални информации бидете слободни да нù се обратите на: ЕЦПД Регионален институт за развојни студии, “Наум Наумовски – Борче, 50- 2/16, 1000 Скопје, тел: +71 908 630, ecpdrirs@t.mk; office@ecpd.org.rs


Појаснување за пристап кон "порталот за лекари"
 1. ДОКТОРИ КОИ ПОСЕДУВААТ ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА -
  Сите доктори кои поседуваат Лиценца за работа, односно веќе се впишани во Регистарот на доктори, НЕ ТРЕБА ДА СЕ РЕГИСТРИРААТ кога пристапуваат во Порталот за лекари (portal.lkm.org.mk), туку да се ЛОГИРААТ, при што за:
  • КОРИСНИЧКО ИМЕ ја внесувате Вашата меил адреса. Доколку сте заборавиле со која меил адреса сте веќе регистрирани во системот или истата повеќе не е функционална, Ве молиме во текот на работното време да се јавите на 02 3124066, локал 105, за да се направи корекција.
  • ЛОЗИНКА ги внесувате последните 6 (шест) цифри од Вашиот матичен број.

  Потоа кликате на "Логирај се" со што пристапувате кон Вашето досие и дококу има потреба може да побарате ажурирање на Вашите податоци.

 2. ДОКТОРИ КОИ ПОЛОЖИЛЕ СТРУЧЕН ИСПИТ, НО НЕ СЕ ЗАПИШАНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ДОКТОРИ НА РСМ
 3. Сите доктори кои положиле стручен испит, но не се запишани во Регистарот на доктори, односно немаат изготвена Лиценца за работа, потребно е:

  • Да СЕ РЕГИСТРИРААТ на Порталот за лекари.
  • Да пополнат Пријава за упис која треба да ја достават во архивата на Лекарската Комора. Пријавата може да ја преземете и испечатите од следиот линк http://www.lkm.org.mk/mk/zapis.asp?ID=285
акредитирани стручни активности

Седници на Извршен одбор
Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066

facebook.com/lkm.org.mk
developed by Медиум 3