пребарување
   
 

Дефиниран Анекс-договорот за ПЗЗ – општа медицина

20.11.2015

Преговарачкиот тим на Лекарската комора на Македонија, предводен од потпретседателката д-р Ленче Нелоска, на денешната средба со менаџерскиот тим на Фондот за здравствено осигурување на Македонија го дефинира Анекс-договорот за извршување и плаќање на здравствените услуги во примарната здравствена заштита - општа медицина. На големо задоволство на преговарачкиот тим, во Анекс-договорот се инкорпорирани голем дел забелешките и предлозите кои преку Комората ги дадоа и иницираа докторите од примарниот сектор во текот на годинава.

Официјалното потпишување на Анекс-договорот е предвидено за наредната недела, по што тој ќе биде и јавно објавен.

акредитирани стручни активности

Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3