пребарување
   
 

Делегација на Лекарската комора на Косово во ЛКМ

17.11.2015

Во работна посета на Лекарската комора на Македонија денес беше делегација на Лекарската комора на Косово на која се разговараше за актуелни прашања и се разменија искуства за теми кои се од интерес за докторската професија. Делегацијата кој ја сочинуваа претседателката на Комората, проф. д-р Зулфије Хундози, потпретседателот д-р Шемседин Садику, претседателот на Судот на честа, д-р Насер Ѓонбалај и д-р Ардита Бараку, член на ИО, оствари средба со претседателот на ЛКМ проф. д-р Кочо Чакалароски, потпретседателите д-р Ленче Нелоска и д-р Џабир Бајрами, како и членот на ИО д-р Илберт Адеми. Во разговорите кои минаа во исклучително колегијална и работна атмосфера беа отворени низа прашања за местото и улогата на Комората во системот, нејзините јавни овластувања како и за процесот на лиценцирање и постапката за акредитација на докторите и стручните активности.

Лекарската комора на Косово е основана пред две години и се уште е во процес на институционализирање, а како што беше истакнато, искуствата и концептите за работа на другите комори ќе им бидат од голема полза.

Докторите од Косово пројавија посебен интерес за прашањата околу коморското работење, лиценцирањето на докторите, континуираната медицинска едукација и нивната акредитација, осигурувањето на докторите, насилството над докторите и модалитетите на нивна заштита како службени лица, односите со органите и институциите во државата, како и соработката со медиумите.

Претставниците на Лекарската комора на Косово се интересираа и за постапката на добивање на лиценци за работа на странски доктори, неопходноста од однесување на посебен Закон за докторска дејност со кој подетално ќе се регулираат правата и обврските на докторите при вршењето на здравствената дејност, нивниот материјален статус, независното и професионалното вршење на докторската дејност, медицинските студии и специјализации, како и надлежностите на Коморите во спроведувањето на стручниот надзор.

Договорено е ваквата соработка двете комори да ја продолжат и во наредниот период, посебно за прашања кои се од заеднички интерес.

акредитирани стручни активности

Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник - петок од 07:30 до 15 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3