пребарување
   
 

Златна плакета на Лекарската комора на Македонија

05.06.2015

Златна плакета на Лекарска комора постхумно на проф. д-р Јован Тофоски врачена на д-р Глигор Тофоски. 5 јуни 2015,Скопје,Клуб на пратеници.Проф. д-р Кочо ЧакалароскиВо рамките на свеченоста, „Златна плакета на Лекарската комора на Македонија“ за неговите заслуги во развојот на институцијата и севкупниот придонес за македонското здравство постхумно му беше доделена на проф. д-р Јован Тофоски.

Проф. д-р Кочо Чакалароски, Златната плакета ја врачи на членовите од семејството Тофоски.

Проф.д-р Јован Тофоски е роден 1940 година во Прилеп. Тој претставуваше еминентен стручњак, специјалист гинеколог-акушер, Професор на Медицински Факултет на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје, поранешен министер за здравство на Република Македонија и директор на Гинеколошко-акушерската клиника во Скопје, претседател на Здружението на гинеколози и опстетричари на Македонија и еден од основоположниците на Лекарската комора на Македонија.

Златна плакета на Лекарска комора постхумно на проф. д-р Јован Тофоски врачена на д-р Глигор Тофоски. 5 јуни 2015,Скопје,Клуб на пратеници.Проф. д-р Кочо Чакалароски

Замина исклучителен човек, научен работник, хуманист.
Ќе го паметиме како доктор во вистинска смисла на зборот, интелект кој никогаш не се штедеше, поклоник на Хипократовата заклетва.

Остави длабок печат во македонското здравство и историјата на Република Македонија.

Златна плакета на Лекарска комора постхумно на проф. д-р Јован Тофоски врачена на д-р Глигор Тофоски. 5 јуни 2015,Скопје,Клуб на пратеници.Проф. д-р Кочо Чакалароски

акредитирани стручни активности

Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3