пребарување
Се вчитува...
   
 

ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

31.05.2011Во врска со работењето на приватните здравствени установи (аптеки и ординации) кои имаат договор со ФЗОМ и контролата од подрачните служби, согласно договорените одредби и другите законски прописи, по укажување од страна на Фармацевтската комора на Македонија ФЗОМ известува.
акредитирани стручни активности

Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Vox Medici
 
Изнајмување на деловен простор во строгиот центар на Скопје
Пријава за осигурување
на професионална одговорност
Нудиме – бараме
Анкетен прашалник
 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник, вторник, среда и петок од 08 до 16 ч.
четврток од 08 до 18 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3