пребарување
Се вчитува...
   
 

ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

31.05.2011Во врска со работењето на приватните здравствени установи (аптеки и ординации) кои имаат договор со ФЗОМ и контролата од подрачните служби, согласно договорените одредби и другите законски прописи, по укажување од страна на Фармацевтската комора на Македонија ФЗОМ известува.Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Пријава за осигурување
на професионална одговорност
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
Анкетен прашалник
 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3