пребарување
Се вчитува...
   
 

ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

31.05.2011Во врска со работењето на приватните здравствени установи (аптеки и ординации) кои имаат договор со ФЗОМ и контролата од подрачните служби, согласно договорените одредби и другите законски прописи, по укажување од страна на Фармацевтската комора на Македонија ФЗОМ известува.
 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3