пребарување
   
 

Нудиме – бараме

„ПЗУ Мултимедика“ - Скопје има потреба од вработување на:

· Еден здравствен работник – доктор по општа медицина

Потребни документи:

- Диплома за завршен медиицнски факултет

- Положен државен испит

- Лиценца за работа издадена од Лекарска комора на Македонија.

Доколку сте заинтресирани, Ве молиме доставете го Вашето  CV доставете го на адреса: ул. Максим Горки бр.25 Скопје (спроти Лекарска Комора на Македонија)  или на е-маил : multimedika@gmail.com

За дополнителни информации може да се обратите на тел. (02) 3231 - 882 

 


„ПЗУ Медикацио“ - Скопје има потреба од вработување на:

· Еден здравствен работник – доктор по општа медицина, на неопределено време

Потребни документи:

- Диплома за завршен медиицнски факултет

- Положен државен испит

- Лиценца за работа издадена од Лекарска комора на Македонија.

Доколку сте заинтресирани, Ве молиме доставете го Васето  CV на:ss2zlatanovi@yahoo.com.

За дополнителни информации мозе да се обратите на тел. 070 379 195


(15.11.2017 –________)


Приватна здравствена установа „Превентива 97“ – Скопје има потреба од вработување на:

 • Еден здравствен работник – доктор по општа медицина, на неопределено полно работно време;

 

Потребни документи:

 • Диплома за завршен медицински факултет;
 • Положен стручен испит;
 • Лиценца за работа издадена од Лекарска комора на Македонија;

 

Доколку сте заинтересирани, Ве молиме доставете го Вашето CV на следната e-mail адреса: knaser97@hotmail.com 

За сите дополнителни информации може да се обратите и на телефонскиот број: 

070/333-749  

Огласот е отворен од 15.11.2017


(9.1.2017 - 31.1.2018)


Приватна здравствена установа Поликлиника „Кардиолаб Маџаров“ - Охрид има потреба од вработување на:


 • Еден здравствен работник - доктор - специјалист по медицина на трудот, на неопределено полно работно време; Повеќе...    
 • Еден здравствен работник - доктор - специјалист по интерна медицина,на неопределено полно работно време; Повеќе...      

 

Потребни документи:             

• Диплома за завршен медицински факултет;           

• Уверение за специјалист по трудова/интерна медицина и           

• Лиценца за работа издадена од Лекарска комора на Македонија.  


Доколку сте заинтересирани, Ве молиме доставете го Вашето CV на следната e-mail адреса:  cardiolab1@gmail.com

За сите дополнителни информации може да се обратите и на телефонските броеви: 

078/276-733 и 046/272-427. 

Огласот е отворен до 31.1.2018 година. 

НЕАКТИВНИ ОГЛАСИ:

  (12.1.2017 - 29.1.2017)

Приватна здравствена установа Поликлиника „Неуромедика“ - Скопје има потреба од вработување на:


 • Гинеколози - 2 извршители;
 • Физијатри - 2 извршители;
 • Специјалисти по трудова медицина - 3 извршители;
 • Специјалисти по интерна медицина - 2 извршители;
 • Педијатри - 2 извршители;
 • Доктори на специјализација на хируршки гранки - 7 извршители;
 • Доктори на специјализација на не-хируршки гранки - 6 извршители;
 • Доктори општа пракса - 9 извршители;
 • Медицински претставник - 1 извршител. 

Потребни квалификации:           

 

 • соодветно медицинско образование за работната позиција за која аплицираат;
 • лиценца за работа за работната позиција за која аплицираат;
 • работно искуство согласно работна позиција за која аплицираат;
 • познавање на англиски јазик и работа со компјутери;
 • возачка дозвола Б. 

 

Кандидатите потребно е да го достават своето CV(кратка биографија на македонски јазик со фотографија), документи за завршено образование, потврда за работно искуство на:  kariera@neuromedica.com.mk со назнака на позицијата, лично во просториите на Неуромедика или по пошта на адреса: ПЗУ Неуромедика, бул: Партизански одреди бр.42, 1000 Скопје, со назнака на позицијата за која се аплицира. 

                                                                                             


 


 


 


 


 


 

акредитирани стручни активности

Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Поволности за лекари
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066

facebook.com/lkm.org.mk
developed by Медиум 3