пребарување
   
 

Нудиме – бараме

„ПЗУ Мултимедика“ - Скопје има потреба од вработување на:

· Еден здравствен работник – доктор по општа медицина

Потребни документи:

- Диплома за завршен медиицнски факултет

- Положен државен испит

- Лиценца за работа издадена од Лекарска комора на Македонија.

Доколку сте заинтресирани, Ве молиме доставете го Вашето  CV доставете го на адреса: ул. Максим Горки бр.25 Скопје (спроти Лекарска Комора на Македонија)  или на е-маил : multimedika@gmail.com

За дополнителни информации може да се обратите на тел. (02) 3231 - 882 

 


„ПЗУ Медикацио“ - Скопје има потреба од вработување на:

· Еден здравствен работник – доктор по општа медицина, на неопределено време

Потребни документи:

- Диплома за завршен медиицнски факултет

- Положен државен испит

- Лиценца за работа издадена од Лекарска комора на Македонија.

Доколку сте заинтресирани, Ве молиме доставете го Васето  CV на:ss2zlatanovi@yahoo.com.

За дополнителни информации мозе да се обратите на тел. 070 379 195


(15.11.2017 –________)


Приватна здравствена установа „Превентива 97“ – Скопје има потреба од вработување на:

 • Еден здравствен работник – доктор по општа медицина, на неопределено полно работно време;

 

Потребни документи:

 • Диплома за завршен медицински факултет;
 • Положен стручен испит;
 • Лиценца за работа издадена од Лекарска комора на Македонија;

 

Доколку сте заинтересирани, Ве молиме доставете го Вашето CV на следната e-mail адреса: knaser97@hotmail.com 

За сите дополнителни информации може да се обратите и на телефонскиот број: 

070/333-749  

Огласот е отворен од 15.11.2017


(9.1.2017 - 31.1.2018)


Приватна здравствена установа Поликлиника „Кардиолаб Маџаров“ - Охрид има потреба од вработување на:


 • Еден здравствен работник - доктор - специјалист по медицина на трудот, на неопределено полно работно време; Повеќе...    
 • Еден здравствен работник - доктор - специјалист по интерна медицина,на неопределено полно работно време; Повеќе...      

 

Потребни документи:             

• Диплома за завршен медицински факултет;           

• Уверение за специјалист по трудова/интерна медицина и           

• Лиценца за работа издадена од Лекарска комора на Македонија.  


Доколку сте заинтересирани, Ве молиме доставете го Вашето CV на следната e-mail адреса:  cardiolab1@gmail.com

За сите дополнителни информации може да се обратите и на телефонските броеви: 

078/276-733 и 046/272-427. 

Огласот е отворен до 31.1.2018 година. 

НЕАКТИВНИ ОГЛАСИ:

  (12.1.2017 - 29.1.2017)

Приватна здравствена установа Поликлиника „Неуромедика“ - Скопје има потреба од вработување на:


 • Гинеколози - 2 извршители;
 • Физијатри - 2 извршители;
 • Специјалисти по трудова медицина - 3 извршители;
 • Специјалисти по интерна медицина - 2 извршители;
 • Педијатри - 2 извршители;
 • Доктори на специјализација на хируршки гранки - 7 извршители;
 • Доктори на специјализација на не-хируршки гранки - 6 извршители;
 • Доктори општа пракса - 9 извршители;
 • Медицински претставник - 1 извршител. 

Потребни квалификации:           

 

 • соодветно медицинско образование за работната позиција за која аплицираат;
 • лиценца за работа за работната позиција за која аплицираат;
 • работно искуство согласно работна позиција за која аплицираат;
 • познавање на англиски јазик и работа со компјутери;
 • возачка дозвола Б. 

 

Кандидатите потребно е да го достават своето CV(кратка биографија на македонски јазик со фотографија), документи за завршено образование, потврда за работно искуство на:  kariera@neuromedica.com.mk со назнака на позицијата, лично во просториите на Неуромедика или по пошта на адреса: ПЗУ Неуромедика, бул: Партизански одреди бр.42, 1000 Скопје, со назнака на позицијата за која се аплицира. 

                                                                                             


 


 


 


 


 


 

Појаснување за пристап кон "порталот за лекари"
 1. ДОКТОРИ КОИ ПОСЕДУВААТ ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА -
  Сите доктори кои поседуваат Лиценца за работа, односно веќе се впишани во Регистарот на доктори, НЕ ТРЕБА ДА СЕ РЕГИСТРИРААТ кога пристапуваат во Порталот за лекари (portal.lkm.org.mk), туку да се ЛОГИРААТ, при што за:
  • КОРИСНИЧКО ИМЕ ја внесувате Вашата меил адреса. Доколку сте заборавиле со која меил адреса сте веќе регистрирани во системот или истата повеќе не е функционална, Ве молиме во текот на работното време да се јавите на 02 3124066, локал 105, за да се направи корекција.
  • ЛОЗИНКА ги внесувате последните 6 (шест) цифри од Вашиот матичен број.

  Потоа кликате на "Логирај се" со што пристапувате кон Вашето досие и дококу има потреба може да побарате ажурирање на Вашите податоци.

 2. ДОКТОРИ КОИ ПОЛОЖИЛЕ СТРУЧЕН ИСПИТ, НО НЕ СЕ ЗАПИШАНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ДОКТОРИ НА РСМ
 3. Сите доктори кои положиле стручен испит, но не се запишани во Регистарот на доктори, односно немаат изготвена Лиценца за работа, потребно е:

  • Да СЕ РЕГИСТРИРААТ на Порталот за лекари.
  • Да пополнат Пријава за упис која треба да ја достават во архивата на Лекарската Комора. Пријавата може да ја преземете и испечатите од следиот линк http://www.lkm.org.mk/mk/zapis.asp?ID=285
акредитирани стручни активности

Седници на Извршен одбор
Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066

facebook.com/lkm.org.mk
developed by Медиум 3