пребарување
   
 

Календар за стручни испити

ТЕРМИНИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ПОЛАГАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ ВО 2018 година

ФЕВРУАРИ

Пријавување
Полагање


29.1.2018 – 2.2.2018
19.2.2018 – 23.2.2018
МАРТ

Пријавување
Полагање


5.3.2018 – 9.3.2018
26.3.2018 – 30.3.2018
АПРИЛ

Пријавување
Полагање


2.4.2018 – 10.4.2018
23.4.2018 – 27.4.2018
МАЈ

Пријавување
Полагање


2.5.2018 – 8.5.2018 
28.5.2018 – 1.6.2018
ЈУНИ

Пријавување
Полагање


4.6.2018 – 8.6.2018
25.6.2018 – 29.6.2018
СЕПТЕМВРИ

Пријавување
Полагање


3.9.2018 – 7.9.2018
24.9.2018 – 28.9.2018
ОКТОМВРИ

Пријавување
Полагање


1.10.2018 – 5.10.2018
22.10.2018 – 26.10.2018
НОЕМВРИ

Пријавување
Полагање


29.10.2018 – 2.11.2018
19.11.2018 – 23.11.2018
ДЕКЕМВРИ

Пријавување
Полагање


26.11.2018 – 30.11.2018
17.12.2018 – 21.12.2018

 

Појаснување за пристап кон "порталот за лекари"
 1. ДОКТОРИ КОИ ПОСЕДУВААТ ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА -
  Сите доктори кои поседуваат Лиценца за работа, односно веќе се впишани во Регистарот на доктори, НЕ ТРЕБА ДА СЕ РЕГИСТРИРААТ кога пристапуваат во Порталот за лекари (portal.lkm.org.mk), туку да се ЛОГИРААТ, при што за:
  • КОРИСНИЧКО ИМЕ ја внесувате Вашата меил адреса. Доколку сте заборавиле со која меил адреса сте веќе регистрирани во системот или истата повеќе не е функционална, Ве молиме во текот на работното време да се јавите на 02 3124066, локал 105, за да се направи корекција.
  • ЛОЗИНКА ги внесувате последните 6 (шест) цифри од Вашиот матичен број.

  Потоа кликате на "Логирај се" со што пристапувате кон Вашето досие и дококу има потреба може да побарате ажурирање на Вашите податоци.

 2. ДОКТОРИ КОИ ПОЛОЖИЛЕ СТРУЧЕН ИСПИТ, НО НЕ СЕ ЗАПИШАНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ДОКТОРИ НА РСМ
 3. Сите доктори кои положиле стручен испит, но не се запишани во Регистарот на доктори, односно немаат изготвена Лиценца за работа, потребно е:

  • Да СЕ РЕГИСТРИРААТ на Порталот за лекари.
  • Да пополнат Пријава за упис која треба да ја достават во архивата на Лекарската Комора. Пријавата може да ја преземете и испечатите од следиот линк http://www.lkm.org.mk/mk/zapis.asp?ID=285
акредитирани стручни активности

Седници на Извршен одбор
Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066

facebook.com/lkm.org.mk
developed by Медиум 3