пребарување
   
 

Календар за стручни испити

ТЕРМИНИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ПОЛАГАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ ВО 2018 година

ФЕВРУАРИ

Пријавување
Полагање


29.1.2018 – 2.2.2018
19.2.2018 – 23.2.2018
МАРТ

Пријавување
Полагање


5.3.2018 – 9.3.2018
26.3.2018 – 30.3.2018
АПРИЛ

Пријавување
Полагање


2.4.2018 – 10.4.2018
23.4.2018 – 27.4.2018
МАЈ

Пријавување
Полагање


2.5.2018 – 8.5.2018 
28.5.2018 – 1.6.2018
ЈУНИ

Пријавување
Полагање


4.6.2018 – 8.6.2018
25.6.2018 – 29.6.2018
СЕПТЕМВРИ

Пријавување
Полагање


3.9.2018 – 7.9.2018
24.9.2018 – 28.9.2018
ОКТОМВРИ

Пријавување
Полагање


1.10.2018 – 5.10.2018
22.10.2018 – 26.10.2018
НОЕМВРИ

Пријавување
Полагање


29.10.2018 – 2.11.2018
19.11.2018 – 23.11.2018
ДЕКЕМВРИ

Пријавување
Полагање


26.11.2018 – 30.11.2018
17.12.2018 – 21.12.2018

 

акредитирани стручни активностиАкредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Поволности за лекари
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066

facebook.com/lkm.org.mk
developed by Медиум 3