пребарување
   
 

Календар за стручни испити

ТЕРМИНИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ПОЛАГАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ ВО 2018 година

ФЕВРУАРИ

Пријавување
Полагање


29.1.2018 – 2.2.2018
19.2.2018 – 23.2.2018
МАРТ

Пријавување
Полагање


5.3.2018 – 9.3.2018
26.3.2018 – 30.3.2018
АПРИЛ

Пријавување
Полагање


2.4.2018 – 10.4.2018
23.4.2018 – 27.4.2018
МАЈ

Пријавување
Полагање


2.5.2018 – 8.5.2018 
28.5.2018 – 1.6.2018
ЈУНИ

Пријавување
Полагање


4.6.2018 – 8.6.2018
25.6.2018 – 29.6.2018
СЕПТЕМВРИ

Пријавување
Полагање


3.9.2018 – 7.9.2018
24.9.2018 – 28.9.2018
ОКТОМВРИ

Пријавување
Полагање


1.10.2018 – 5.10.2018
22.10.2018 – 26.10.2018
НОЕМВРИ

Пријавување
Полагање


29.10.2018 – 2.11.2018
19.11.2018 – 23.11.2018
ДЕКЕМВРИ

Пријавување
Полагање


26.11.2018 – 30.11.2018
17.12.2018 – 21.12.2018

 

акредитирани стручни активности

Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Македонија
работно време:
понеделник - петок од 07:30 до 15 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3