пребарување
   
 
бела техника, клима уреди, уреди за домаќинство

АДВАНС МЕДИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ

АДВАНС МЕДИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ

Поволност:
5 до 10% за плаќање во готово, зависно од производот;
Локација: ул.Прашка бр.13-2/26 Скопје – Карпош, Р.Македонија 
Str. Prashka 13, Entrance 2, Floor 4 App. 26 | Skopje, Republic of Macedonia www.advancemedia.com.mk | www.am.com.mk
https://advancemedia.com.mk/

Телефони за контакт: Тел.: +389 02/30 60 605
Cell phone: +389 71 274 781  
e-mail:dejvid.iliovski@am.com.mk

За да ја користите оваа поволност потребно е најпрво да пополните потврда, и да ја заверите во Вашата здравствена установа:

акредитирани стручни активности

Седници на Извршен одбор
Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3