пребарување
   
 
млечни производи

ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО

ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО

Локација:  ул. Козјачка бр.11 Куманово
Поволност:
плаќање на 4 (четири) рати, од продажните објекти на следниве локации:
- Куманово – КИОСК (стара млекара) на ул.Доктор Рибар бр.20
- Охрид -  продавница ЈАНО ПРОМ, ул.Крали Марко бр.228
- Струмица – Магацин во Индустриска зона Василево (до магазин Лотус) контакт 071/255-292 Иван Цикарски
- Велес – магацин на ул. АСНОМ бр.11, контакт 043/520-520
- Гевгелија – по договор, контакт број 075/262-636
- Битола – по договор, контакт број 070/971-867
- Скопје – магацин на ул.516 бр.6, Керамидница, контакт број 070/384-771,
  078/ 444-647 Александар
Услов: се приложува членската карта издадена од Лекарската комора на Македонија, заедно со  лична карта.

За да ја користите оваа поволност потребно е најпрво да пополните потврда, и да ја заверите во Вашата здравствена установа:

акредитирани стручни активности

Седници на Извршен одбор
Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3