пребарување
   
 
Осигурување на моторни возила и други видови осигурувања; технички преглед (Пауер Спорт Систем и ОБД Седа Брокер АД Скопје)

ПАУЕР СПОРТ СИСТЕМ ДОО СКОПЈЕ и ОБД СЕДА БРОКЕР АД СКОПЈЕ

Пауер Спорт Систем ДОО Скопје
Локација: ул. „Скупи“ бр.18 – Скопје
ОБД Седа Брокер АД Скопје
Локација: ул. „Скупи“ бр.18 – Скопје

Поволност: плаќање на 6 еднакви рати без камата.   

Пауер Спорт Систем ДОО Скопје, ги извршува следните услуги:

 • Регистрација;
 • Технички преглед;
 • Пробни регистерски таблички;
 • Хомологација;
 • ЦЕМТ дозволи;
 • Управување на туѓо возило во странство.

 

ОБД Седа Брокер АД Скопје, ги извршува следните услуги:

 • Осигурување од автомобилска одговорност;
 • Осигурување од авто незгода;
 • Целосно и делумно каско осигурување;
 • Зелен картон;
 • Патничко осигурување;
 • Сите други видови на осигурување.

За да ја користите поволноста за плаќање на рати, потребно е:

 • најпрво да пополните потврда, и да ја заверите во Вашата здравствена установа.
 • да пополните и потпишете две копии од изјавата
акредитирани стручни активности

Седници на Извршен одбор
Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3