пребарување
   
 
Осигурување на моторни возила и други видови осигурувања; технички преглед (Пауер Спорт Систем и ОБД Седа Брокер АД Скопје)

ПАУЕР СПОРТ СИСТЕМ ДОО СКОПЈЕ и ОБД СЕДА БРОКЕР АД СКОПЈЕ

Пауер Спорт Систем ДОО Скопје
Локација: ул. „Скупи“ бр.18 – Скопје
ОБД Седа Брокер АД Скопје
Локација: ул. „Скупи“ бр.18 – Скопје

Поволност: плаќање на 6 еднакви рати без камата.   

Пауер Спорт Систем ДОО Скопје, ги извршува следните услуги:

 • Регистрација;
 • Технички преглед;
 • Пробни регистерски таблички;
 • Хомологација;
 • ЦЕМТ дозволи;
 • Управување на туѓо возило во странство.

 

ОБД Седа Брокер АД Скопје, ги извршува следните услуги:

 • Осигурување од автомобилска одговорност;
 • Осигурување од авто незгода;
 • Целосно и делумно каско осигурување;
 • Зелен картон;
 • Патничко осигурување;
 • Сите други видови на осигурување.

За да ја користите поволноста за плаќање на рати, потребно е:

 • најпрво да пополните потврда, и да ја заверите во Вашата здравствена установа.
 • да пополните и потпишете две копии од изјавата
Појаснување за пристап кон "порталот за лекари"
 1. ДОКТОРИ КОИ ПОСЕДУВААТ ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА -
  Сите доктори кои поседуваат Лиценца за работа, односно веќе се впишани во Регистарот на доктори, НЕ ТРЕБА ДА СЕ РЕГИСТРИРААТ кога пристапуваат во Порталот за лекари (portal.lkm.org.mk), туку да се ЛОГИРААТ, при што за:
  • КОРИСНИЧКО ИМЕ ја внесувате Вашата меил адреса. Доколку сте заборавиле со која меил адреса сте веќе регистрирани во системот или истата повеќе не е функционална, Ве молиме во текот на работното време да се јавите на 02 3124066, локал 105, за да се направи корекција.
  • ЛОЗИНКА ги внесувате последните 6 (шест) цифри од Вашиот матичен број.

  Потоа кликате на "Логирај се" со што пристапувате кон Вашето досие и дококу има потреба може да побарате ажурирање на Вашите податоци.

 2. ДОКТОРИ КОИ ПОЛОЖИЛЕ СТРУЧЕН ИСПИТ, НО НЕ СЕ ЗАПИШАНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ДОКТОРИ НА РСМ
 3. Сите доктори кои положиле стручен испит, но не се запишани во Регистарот на доктори, односно немаат изготвена Лиценца за работа, потребно е:

  • Да СЕ РЕГИСТРИРААТ на Порталот за лекари.
  • Да пополнат Пријава за упис која треба да ја достават во архивата на Лекарската Комора. Пријавата може да ја преземете и испечатите од следиот линк http://www.lkm.org.mk/mk/zapis.asp?ID=285
акредитирани стручни активности

Седници на Извршен одбор
Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066

facebook.com/lkm.org.mk
developed by Медиум 3