пребарување
   
 
училишен прибор

Просветно дело - Скопје

Просветно дело - Скопје


Локација: Сите продажни салони на Просветно дело

Телефони за контакт: 

+389 (75) 254 650

+389 (75) 464 235


Поволност: попуст од 15% и плаќање на 4 рати


За да ги користите поволностите за попустот, потребно е:

  • Да ја приложите членската карта на Лекарска комора на Македонија

За да ја користите поволноста за плаќање на рати, потребно е:

  • најпрво да пополните потврда, и да ја заверите во Вашата здравствена установа.
  • да пополните и потпишете две копии од изјавата
акредитирани стручни активности

Седници на Извршен одбор
Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3