пребарување
   
 
Ресторан

КОРНЕР / БАБА ЦАНА - КУМАНОВО и СКОПЈЕ

КОРНЕР / БАБА ЦАНА - КУМАНОВО и СКОПЈЕ

Поволност: попуст од 10 %

КОРНЕР / БАБА ЦАНА - КУМАНОВО
Локација: Ул. „11 Октомври“  бр.2 (Локалитет Стар Мерак - познато како Касапски круг)
Телефон за контакт:
+389 (75) 484 573
+389 (031) 412 003

КОРНЕР / БАБА ЦАНА – СКОПЈЕ
Локација: Ул. „Партенија Зографски“ бр. 34, Водно
Телефон за контакт:
+389 (02) 312 6390
+389 (71) 220 955
+389 (70) 386 589


За да ги користите поволностите за попустот, потребно е:

  • Да ја приложите членската карта на Лекарска комора на Македонија

акредитирани стручни активности

Седници на Извршен одбор
Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3