пребарување
   
 
Осигурување на моторни возила и други видови осигурувања; технички преглед (Асуц Боро Петрушевски);

ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ & АСУЦ БРОКЕР – СКОПЈЕ/Р. МАКЕДОНИЈА

ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ & АСУЦ БРОКЕР – СКОПЈЕ/Р. МАКЕДОНИЈА

Асуц Боро Петрушевски

Телефон за контакт: +389 (02) 3115 819, локал 107 и локал 207

Локација: Булевар „Александар Македонски“ бр. 26б – Скопје

 

Евроинс

Локација: ТЦ Соравиа кат 5 

Телефон за контакт:+389 (02) 3228 904+389 (02) 3117 194     


Поволност за осигурување: плаќање на 10 рати без камата.   

Во склоп на осигурувањето постои можност за:

  • Осигурување од автомобилска одговорност;
  • Зелен картон;
  • Каско осигурување на моторни возила;
  • Осигурување на имот;
  • Пакет домаќинско осигурување

За да ја користите поволноста за плаќање на рати, потребно е:

  • најпрво да пополните потврда, и да ја заверите во Вашата здравствена установа.
  • да пополните и потпишете две копии од изјавата
акредитирани стручни активности

Седници на Извршен одбор
Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3