пребарување
   
 
Технички преглед и осигурување на моторни возила (Асуц Брокер & Евроинс)

АСУЦ БОРО ПЕТРУШЕВСКИ – СКОПЈЕ

АСУЦ БОРО ПЕТРУШЕВСКИ – СКОПЈЕ

Локација:  Булевар „Александар Македонски“ бр. 26б - Скопје
Телефон за контакт: +389 (02) 3115 819 локал 107 и 207

Поволност за технички преглед: 

 • 10% за плаќање во готово
 • плаќање на 10 рати без камата (без попуст)

 

Во склоп на технички преглед следува бесплатно:

 • Перење на возилото (еднократно, во текот на техничкиот преглед)
 • Промена на предни диск плочки
 • Промена на  надворешни сијалички од возило
 • Три бесплатни контролни прегледи-констатирање на неисправност
 • Дотерување на светла и на  рачна сопирачка
 • Проверка на разладна течност на мотор
 • Монтирање на регистарски таблички
 • Проверка на состојба на акумулатор 

Промотивна цена на перење на возило од 70 денари во текот на 1 година (додека трае важноста на регистрацијата)

За да ја користите поволноста за плаќање на рати, потребно е:

 • најпрво да пополните потврда, и да ја заверите во Вашата здравствена установа.
 • да пополните и потпишете две копии од изјавата
акредитирани стручни активности

Седници на Извршен одбор
Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3