пребарување
   
 
Технички преглед на возила, Авто и сите други видови осигурување; Мултибренд сервис на возила; Продажба на возила – Опел/Шевролет; продажба на пнеуматици (гуми) и резервни делови за возила

АУТОМАКЕДОНИЈА & АМ ЦЕРТ & АМ БРОКЕР – СКОПЈЕ

АУТОМАКЕДОНИЈА & АМ ЦЕРТ & АМ БРОКЕР – СКОПЈЕ

1. Локација: ул. „16 Македонска Бригада“ бр.2 Скопје (Спроти Шумарскиот Факултет)

Телефон за контакт: +389 (02) 3103 152

2. Локација: Булевар „Борис Трајковски“ (во близина на Спортската сала Расадник)

 Телефон за контакт: +389 (02) 3103 267

3. Булeвар „Борис Трајковски“ (во поранешниот комплекс на Стакларница) 

Телефон за контакт: +389 (02) 2465 010


Поволност: 

 • 10% попуст
 •  6 до 8 рати  


АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје: 

Технички преглед, регистрација, хомологација, атести, процена и вештачење, менаџмент системи…
Поволност: 8 (осум) еднакви рати


АМ БРОКЕР АД Скопје:

Авто и сите други видови осигурување од сите осигурителни компании во земјата  
Поволност: 8 (осум) еднакви рати


АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје:

Mулти бренд сервисни центри и резервни делови, продажба на возила
Поволност: 6 (шест) еднакви рати, освен за набавка на ново возило кое за корисникот на стоки и услуги ќе се нуди под поволни услови


Локации и контакти

Експозитура Автокоманда, 16 Македонска Бригада бр.2, Спроти Шумарскиот Факултет, тел. 02 3103 152
Експозитура Кисела Вода, Бул Борис Трајковски, во близина на Спортската сала Расадник, тел. 02 3103 267
Експозитура Стаклара, Бул Борис Трајковски, во поранешниот комплекс на Стакларница, тел. 02 2465 010

Напомена: Поволностите се остваруваат со клуб картичка SILVER , која можете да ја подигнете во просториите на Лекарската Комора или да се обратите на тел. 02 310 3274 
За да ја добиете Клуб картичката SILVER претходно треба да пополните   Формулар за регистрација на Партнери / Клиенти  Клуб картичка SILVER     

Пополните го Формуларот за регистрација на Партнери / Клиенти  Клуб картичка SILVER и со него да ја подигнете Клуб картичката SILVER     

Погледнете го Списокот на поволности што ги нудат овие три фирми  во склоп на групацијата Аутомакедонија.        

За да ја користите поволноста за плаќање на рати, потребно е:
1.  да пополните Потврда, и да ја заверите во Вашата здравствена установа (потврдата е заедничка и се однесува за сите три фирми).

2. да пополните и потпишете две изјави една за продавачот и една за ЛКМ); изјавите се различни и се однесуваат за секоја фирма посебно: изјава за АМ ЦЕРТ; изјава за АУТОМАКЕДОНИЈА; изјава за АМ БРОКЕР;

Појаснување за пристап кон "порталот за лекари"
 1. ДОКТОРИ КОИ ПОСЕДУВААТ ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА -
  Сите доктори кои поседуваат Лиценца за работа, односно веќе се впишани во Регистарот на доктори, НЕ ТРЕБА ДА СЕ РЕГИСТРИРААТ кога пристапуваат во Порталот за лекари (portal.lkm.org.mk), туку да се ЛОГИРААТ, при што за:
  • КОРИСНИЧКО ИМЕ ја внесувате Вашата меил адреса. Доколку сте заборавиле со која меил адреса сте веќе регистрирани во системот или истата повеќе не е функционална, Ве молиме во текот на работното време да се јавите на 02 3124066, локал 105, за да се направи корекција.
  • ЛОЗИНКА ги внесувате последните 6 (шест) цифри од Вашиот матичен број.

  Потоа кликате на "Логирај се" со што пристапувате кон Вашето досие и дококу има потреба може да побарате ажурирање на Вашите податоци.

 2. ДОКТОРИ КОИ ПОЛОЖИЛЕ СТРУЧЕН ИСПИТ, НО НЕ СЕ ЗАПИШАНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ДОКТОРИ НА РСМ
 3. Сите доктори кои положиле стручен испит, но не се запишани во Регистарот на доктори, односно немаат изготвена Лиценца за работа, потребно е:

  • Да СЕ РЕГИСТРИРААТ на Порталот за лекари.
  • Да пополнат Пријава за упис која треба да ја достават во архивата на Лекарската Комора. Пријавата може да ја преземете и испечатите од следиот линк http://www.lkm.org.mk/mk/zapis.asp?ID=285
акредитирани стручни активности

Седници на Извршен одбор
Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066

facebook.com/lkm.org.mk
developed by Медиум 3